ஜ۩** آســمان آبـــی **۩ஜ

نایت اسکین
شکلک های محدثه جون
| |اسمان ابی| |دختر کوچولو : چیکارم داشتی ؟

.
.
.

پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی ؟


آخه من دوست دارم ...

| |اسمان ابی| |آدم ها که عـــــوض می شوند . . .
از ســـلــام و شـــــب بــخـــیــر گفتنشان می شود این را فهمید . . .
از حــــــرف ها و نــــگــــــاه ها . . .
از گودال های عــــمـــیــقـــی که بین تــــــو و خودشان می کنند . . .
و تویش را پر از دلیـل می کنند . . .

| |اسمان ابی| |اشك ها قطـره نيستنـد!
بلكه كلمـاتى هستنـد كه مى افتنـد...
فقط بخاطـر اينكه :
پيـدا نـميكنند كسى را
كه معنــى اين كلمـات را بــفهمـد...!

| |اسمان ابی| |خوب در یادم هست

آسمان آبی بود

باد سردی به تماشا می شد

برگ زردی رقصیدن گرفت

او از آن کوچه گذشت

دل من باز گرفت!

| |اسمان ابی| |کسانی هستند که از خودمان می رنجانیم;
مثل ساعت هایی که صبح ها، دلسوزانه زنگ می زنند
و در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم
بعد می فهمیم که خیلی دیر شده...

| |اسمان ابی| |
نیستے . . .و خـ ــ ــاطراتـــــت،ضعـیــــفــ گیـر آوردهـ انـد...!

| |اسمان ابی| |در این زمانه آدم ها حتی...
حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند،
چه برسد به اینکه بخواهند...
سطر سطر روح تو را بخوانند...!
آن هم در واژه نامه مجازی...

| |اسمان ابی| |دلم پاييز ميخواهد...!
ترجيحا مهر ماه...
باران هم ببارد...
و تنهايي...
دلم قدم زدن ميخواهد...
از اينجا تا جايي بي انتها...
تا اوج لمس رنگ برگها...
همين...

| |اسمان ابی| |بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندیدلت بگیره ولی دلگیری نکنی

شاکی بشی ولی شکایت نکنیگریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شنخیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیریخیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیریخیلی هادلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی. . .

ولی اخرش با این همه تحمل بغضت بشکنه


| |اسمان ابی| |"تا سنگ نباشی .......

واسه کسی بت نمیشی..."


| |اسمان ابی| |چه حـرف

بی ربـطیست


کـــه مــرد


گریـــه نمــی کند !گاهـــی آنقدر بغــــض داری ...

کـــه فقـــطبایــد مـــرد بــاشـی


تـا بتوانی گریـــه کنـــی

| |اسمان ابی| |
کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه

بر ميگردي و

نگاهش ميکني وقتي دل مرا شکاندي 1بار

بر ميگشتي

.فقط نيم نگاهي ميکردي

| |اسمان ابی| |
به او بگویید..
اسباب بازی هایت بی جان نیستند..


آدمند..
می شكنند..
آرام تر..


| |اسمان ابی| |حرف دلمو میخوای بدونی چیه ؟؟؟؟بیا داخل ادامه مطلب

بیا داخل تو هم بامن هم صحبت شوو..

داخل ارشیو نظرات جملتو بذار .من جملتو با اسمت میذارم تو وبم..

خیلی ممنون


CoηTiηue
| |اسمان ابی| |
| |اسمان ابی| |تک درختی تنها توی یک جنگل تاریک و سیاه از غم و درد به خود میپیچید.
از خودش میپرسید که چرا اینقدر تنهایم؟!
که چرا هیچ دلی با من نیست؟
که چرا نیست دلی نگران من و تنهایی من؟
چه شود گر که دگر قد نکشم؟
چه شود اگر که من توی جنگل نباشم؟
آنقدر گفت و گریست که شکست و آرام
روی یک نهر روان ساخت پلی...
چقدر زیبا بود !چقدر مستحکم....
و درخت تنها عشق را پیدا کرد.
عشق را در بهار باید جست.
در گردش پروانه به دور یک گل،
در ذوب شدن یخ با دست نوازشگر نور و خورشید ،
درمیان سفر چلچله ها،
درمیان قطرات باران،
در میان وزش باد و غرش ابر و طوفان
عشق را باید جست
روی یک نهر روان که درختی روی آن ساخته پل
... و درخت تنها عشق را پیدا کرد
عشق یعنی ایثار،
عشق یعنی گذشتن از خود، از بود و نبود
عشق یعنی درختی بیجان روی یک نهر روان
عشق یعنی یک بغل دلواپسی گم شدن در انتهای بی کسی

| |اسمان ابی| |♥ عشق اگر عشق باشد!
هم خنده هایت را دوست دارد،هم گریه هایت را . . .
هم لحظه های شادابی ات را می پسندد،
هم روزهای بی حوصلگی ات را . . .
هم دقایق پر ازدحامت را همراهی می کند،
هم دقایق تنهایی ات را . . .
عشق اگر عشق باشد!
هم زیبایی هایت را دوست دارد،هم اخم هایت در روزهای تلخی . . .
عشق اگر عشق باشد!
با یک اتفاق
تو را تعویض نمی کند
همراهی ات می کند تا بهبود یابی . . .
عشق اگر عشق باشد!
هر ثانیه دستانش در دستان توست،در سختی و آسانی . . .
تا ابد . . .❤ 

♥ عشق اگر عشق باشد!
هم خنده هایت را دوست دارد،هم گریه هایت را . . .
هم لحظه های شادابی ات را می پسندد،
هم روزهای بی حوصلگی ات را . . .
هم دقایق پر ازدحامت را همراهی می کند،
هم دقایق تنهایی ات را . . .
عشق اگر عشق باشد!
هم زیبایی هایت را دوست دارد،هم اخم هایت در روزهای تلخی . . .
عشق اگر عشق باشد!
با یک اتفاق
تو را تعویض نمی کند
همراهی ات می کند تا بهبود یابی . . .
عشق اگر عشق باشد!
هر ثانیه دستانش در دستان توست،در سختی و آسانی . . .
تا ابد . . .❤ 

♥ عشق اگر عشق باشد!
هم خنده هایت را دوست دارد،هم گریه هایت را . . .
هم لحظه های شادابی ات را می پسندد،
هم روزهای بی حوصلگی ات را . . .
هم دقایق پر ازدحامت را همراهی می کند،
هم دقایق تنهایی ات را . . .
عشق اگر عشق باشد!
هم زیبایی هایت را دوست دارد،هم اخم هایت در روزهای تلخی . . .
عشق اگر عشق باشد!
با یک اتفاق
تو را تعویض نمی کند
همراهی ات می کند تا بهبود یابی . . .
عشق اگر عشق باشد!
هر ثانیه دستانش در دستان توست،در سختی و آسانی . . .
تا ابد . . .❤ 

| |اسمان ابی| |
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩکتر میشوی ، ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می ﺭﺳﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اش ﺑﯿﺸﺘﺮ می ﺷﻮﺩ ، ﺑﺰﺭﮒ تر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می ﺭﺳﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪﯼ ، می ﺑﯿﻨﯿﺶ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﯾﺪﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮ !

| |اسمان ابی| |ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺑﺨﻮﺭﻥ ، ﻣﯿﺮﻥ ﺟﻬﻨﻢ !!
.
.
.
.
.
ﺟﻬﻨﻤﯽ ﮐـﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﺵ ﻣـﺴﺖ ﺑﺎﺷﻦ ،


ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻦ، ﺑﻬﺘﺮﻩ

| |اسمان ابی| |این سیگارهای آخر شب عجب بوی تو می دهند

می گویند سرطان زاست ولشان کن حتمــــا تــــو را نشنیده اند


| |اسمان ابی| |از3نفر هرگز متنفر نباش،

فروردینی ها،مهری ها،اسفندی ها.............چون بهترین هستند.

3نفر را هرگز نرنجون،

اردیبهشتی ها،تیری ها،دی ی ها...............چون صادق هستند.

3نفر را هرگز نذار از زندگیت بیرون برن،

شهریوری ها،آذری ها،آبانی ها...........چون به درددلت گوش میدن.

3نفر را هرگز از دست نده،

مردادی ها،خردادی ها،بهمنی ها..........چون دوست واقعی هستند. 


منم بهمنی هستم.............بزن لایکوووووووووووووو

| |اسمان ابی| |ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷـــﯽ ﻭ ﺗــﭙــــــﻨﺪﻩ …
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ …
ﻧﺰﺩﯾـــﮏ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺯﻧﻨـــــــﺪﻩ …
ﺍﯾﻦ ﻣﻔــــــﻬﻮﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﮒ ﻫـــﺎﯾﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ …
ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨـــــــــﻬﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ …

| |اسمان ابی| |
قلبم شکست خداجون از این همه بی وفایی!!!

از این همه دوغو، قصه آشنایی،میگفت:

  که دوستم داره، برای من میمیره اگه ترکش کنم راه نفسش میگیره...

 بهم میگفت این دنیا بدون من براش جهنمه،وقتی که من کنارشم زنگیش از بهشتم قشنگ تره...

 وقتی بهش میگفتم من دیگه تورا نمیخوام اشک تو چشاش حلقه میبست  میگفت، که من تورا میخوام

میگفتم آخه من اصلا تورو دوست ندارم...

می گفت یعنی من مهم نیستم آخه خیلی دوستت دارم.............

کم کم  با اون خنده هاش با اون دوستدارم گفتناش با اون برات میمیرماش،باون همه نازو اداش

اومد اومد تو رویاهام دیدم بدونش می میرم،بهش گفتم دوستدارم من هم بدون تو میمیرم ...

  حالا دیگه آره خداجون اون میدونست دوستش دارم اگه یک روز صداشو نشنوم بدون نفساش

من میمیرم.

ولی ولی یواش یواش وقتی که فهمید رازمو، راز دوست داشتنمو منو گذاشت پشت قلبش،

 یواش یواش میگفت با اون حرفاش که دیگه منو نمیخواد،دیگه منو تو رویاهاش نداره آخه یکی دیگه رو بجای من دوست داره!!!

 خداجون قصه ی عشقت همین بود قصه دوست داشتنو عاشقیت همین بود،آخر عشق دروغی بود،معنی دوستدارم گفتناشون زبونی بود...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟| |اسمان ابی| |شاید سالها بعد در گذر از جاده ها بی تفاوت از کنار هم بگذریم وتو اهسته زیر لب بگویی
چقدر این غریبه شبیه خاطراتم بود| |اسمان ابی| |

http://s4.picofile.com/file/7841310535/476590d1fdab73ee09288a696e1775c8_500.jpg

با آدمها که درد و دل میکنی,آرامت میکنند...

و روزی...علیه تو جبهه می گیرند...

با سلاح همان حرفها...

عروسک ها اما...

ساخته شده اند که بشنوند...

بغلشان کنی...بی آنکه حتی از اشکهایت دوری کنند!!

...عروسک ها روح بزرگی دارند...

بــــــــــــــــــــــــــــــزرگــــــــــــــــــــ !!

بسیار بـــزرگـــتر از خیلی هـــــــا....!

| |اسمان ابی| |مــن بــرای مـتـنفـر شــدن از کســـــانــی کــه از مـن مـتـنفـرند وقـتـی ندارمــ ؛

چـون دارمـ بـه کســانـی مـحبـت مـیـکنـمـ کـه

دوستمــــــــــ دارنــد..

| |اسمان ابی| |همه عشق و از این وری میبینن و میگن عشق یعنی -علاقه -شدید - قلبی

ولی ما میگیم از اونوری درست تره پس عشق یعنی -قربانی -شدن -عقل

| |اسمان ابی| |
وقتی نیست نباید اشک بریزی

باید بگذاری بغض ها روی هم جمع شوند و جمع شوند ….تا کوه شوند ، تا سخت شوند ،

همین ها تو را میسازد…سنگت می کند درست مثل خودش !

باید یادت باشد حالا که نیست

اشکهایت را ندهی هرکسی پاک کند …میدانی؟

… آخر هرکسی لیاقت تو و اشکهایت را ندارد. 

| |اسمان ابی| |
گردی زمــــــین را دوست دارم .

هر جـــــــای دنیا که باشی

شــــــعرهایم ،

به ســــــمتت ،

قِـــــــــــل می خورند !

| |اسمان ابی| |X-themes